Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés

Díjak

A 2020-2021-es Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlésen az Ifjúsági Díjazottak esetében az elődással és a poszterrel prezentáló fiatal kutatók együtt voltak értékelve a két alábbi kategóriában (tapasztalt, illetve első előadó)

2022
Díjazott neve Díj
Cserép Barbara ( társszerzők: Szemerédi Máté, Lukács Réka, Erdmann Saskia, Bachmann Olivier , Dunkl István, Seghedi Ioan, Mészáros Katalin, Kovács Zoltán, Virág Attila, Ntaflos Theodoros, Harangi Szabolcs): Magmás környezetek a Csomád 56‒32 ezer éves horzsakövei alapján KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Mororó Emanuel (társszerzők: Berkesi Márta és Guzmics Tibor): Rare earth elements in fluids from carbonatite systems KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Rezes Dániel (társszerzők: Józsa Sándor, Szabó Máté, Gméling Katalin, Kasztovszky Zsolt, Aradi László Előd, Fehér Kristóf,
Kovács Zoltán, Kereszturi Ákos): A Northwest Africa 13637 holdi regolit breccsa meteorit kőzettani-geokémiai jellemzői és lehetséges forrásterülete
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Balassa Csilla (társszerzők: Németh Norbert, Kristály Ferenc): Filloszilikátok szerepe a bükki ritkaelemdúsulással érintett kőzettestekben KGVGy Legjobb Poszter Díj- 1. helyezés (megosztott)
Kiss Gabriella Ilona (társszerzők: Somlyay Anna, Pálfy József és Palcsu László): Method development for precise determination of δ238
U in limestone
KGVGy Legjobb Poszter Díj- 1. helyezés (megosztott)
Fodor Péter (társszerzők: Kristály Ferenc, Földessy János): A Sr-helyettesítés kristályszerkezeti hatásának észlelése baritban KGVGy Legjobb Poszter Díj - 2. helyezés
Luqman Hasan Muhammad (társszerző: M. Tóth Tivadar): Using well logs and discriminant function analysis to reconstruct internal structure of basement metamorphic rocks (Mezősas field, Pannonian Basin) KGVGy Legjobb Poszter Díj - 3. helyezés
2021
Díjazott neve Díj
Halász Noémi (társszerzők: M. Tóth Tivadar, Berkesi Márta, Guzmics Tibor)
A titanit jelentősége az Oldoinyo Lengai alatti litoszféra fejlődésének rekonstrukciójában
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Pánczél Emese (társszerzők: Maurizio Petrelli, Lukács Réka, Harangi Szabolcs):
Hosszan szunnyadó vulkánok reaktiválódásának lehetséges okai – A 157 ezer éves Kis-Haram lávadóm,
Csomád
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Ali Shebl (társszerző: Csámer Árpád):
Lithological and hydrothermal alteration mapping utilizing Sentinel–2 and PRISM data: A case study around Um
Had area, Egypt
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 3. helyezés
Gál Péter (társszerzők: Pecsmány Péter, Petrik Attila, Lukács Réka, Fodor László, Kövér Szilvia, Harangi Szabolcs)
A Sirok környéki miocén rétegsor földtani és geomorfológiai reambulálása
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-tapasztalt előadó kategória 1. helyezés
Fehér Kristóf (társszerzők: Józsa Sándor, Sági Tamás, Kovács Zoltán): A Somlyó és Szamár-hegy szubvulkáni kőzeteinek vizsgálata KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-tapasztalt előadó kategória 2. helyezés
Cseresznyés Dóra (társszerzők: Király Csilla, Szabó-Krausz Zsuzsanna, Szamosfalvi Ágnes, Szabó Csaba, Falus
György, Czuppon György): CO2 hatására történő ásványos átalakulások a pannóniai homokkövekben
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-tapasztalt előadó kategória 3. helyezés
2019
Díjazott neve Díj
Spránitz Tamás (társszerők: Berkesi Márta, Józsa Sándor, Szabó Csaba): SZUBDUKCIÓS EREDETŰ MULTIFÁZISOS FLUIDUMZÁRVÁNYOK A CABO ORTEGAL KOMPLEXUM METAMORF KŐZETEIBEN Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Németh Bianca (társszerzők: Török Kálmán, Bali Enikő, Zajacz Zoltán, Szabó Csaba): FLUIDUM-KŐZET KÖLCSÖNHATÁS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA ALSÓKÉREG GRÁNÁT-GRANULIT XENOLITOKBÓL (BBFVT) Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Szemerédi Máté (társszerzők: Varga Andrea, Szepesi János, Pál-Molnár Elemér, Lukács Réka): LÁVA VAGY IGNIMBRIT? ÁTALAKULT ÉS FELÜLÍRT SZÖVETEK PERMI SAVANYÚ VULKÁNI KŐZETEKBŐL (DK-MAGYARORSZÁG, TISZAI-FŐEGYSÉG, BÉKÉS–CODRU SZERKEZETI ÖV) Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Hencz Mátyás (társszerzők: Biró Tamás, Kovács István János, Pálos Zsófia, Kesjár Dóra, Karátson Dávid): KVARC FENOKRISTÁLYOK VÍZTARTALMA A BÜKKALJA HULLOTT PIROKLASZT-ÜLEDÉKEIBEN – ELSŐ LÉPÉS EGY ÚJ KORRELÁCIÓS ESZKÖZ FELÉ? Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Lovász Anikó (társszerzők: B. Kiss Gabriella, Kovács Zoltán): A MIRDITA-ZÓNA TELÉRES RÉZÉRCEIT BEFOGADÓ GABBROID KŐZETEK ÉS ÁTALAKULÁSAIK KŐZETTANI JELLEMZÉSE Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Balassa Csilla (társszerzők: Kristály Ferenc, Móricz Ferenc, Németh Norbert): RITKAELEM-DÚSULÁST HORDOZÓ ÁSVÁNYTÁRSULÁS A BÜKK HEGYSÉGBŐL: ÜLEDÉKES KŐZETEKBELI ELŐFORDULÁSOK Különdíj (Poszter)
Szalay Roland (társszerzők: Kis Boglárka-Mercédesz, Palcsu László, Harangi Szabolcs): GÁZÖMLÉSEK TÉRKÉPEZÉSE ÉS IN-SITU VIZSGÁLATA A KELETI-KÁRPÁTOKBAN Különdíj (Poszter)
2018
Díjazott neve Díj
Taracsák Zoltán (társszerzők: Hartley, Margaret, Burgess, Ray, Edmonds, Marie, Longpré, Marc-Antoine): Illó gazdag bazanitok képződése és fejlődése El Hierron (Kanári-szigetek) / The origin and evolution of volatile-rich basanites from El Hierro (Canary Islands) Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Patkó Levente (társszerzők: Liptai Nóra, Kovács István János, Aradi László Előd, Mihály Judith, Wesztergom Viktor, Szabó Csaba): A litoszferikus köpeny ‘víztartalma’ a Nógrád-Gömöri felsőköpeny xenolitok alapján / ‘Structural hydroxile’ content variations in the lithospheric mantle: Upper mantle xenoliths from the Nógrád-Gömör Volcanic Field (North Pannonian Basin) Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Abbaszade, Gorkhmaz (társszerzők: Zacháry Dóra, Völgyesi Péter, Bognár Imre Áron, Balczó Klára, Szabó Csaba): Lead distribution and lead isotopic signatures in the former industrial city, Salgótarján, Hungary Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Lange Thomas Pieter (társszerzők: Sági Tamás, Kovács István János, Theorodos Ntaflos, Király Edit, Szabó Csaba, Józsa Sándor): Harrisit-típusú xenolitok Csomatelkéről, Nógrád-Gömöri Vulkáni Terület / Harrisite-like xenolith from Camovce, Nógrád-Gömör Volcanic Field Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Pálos Zsófia (társszerzők: Kovács István János, Biró Tamás, Aradi László Előd, Kesjár Dóra, Szabó Csaba): Kvarc olvadékzárványainak víztartalom-becslése az Egri Tufakőbánya pliniuszi szórt rétegéből / Estimation of water content in quartz-hosted melt inclusions, Bükkalja volcanic field Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Szabó Ábel (társszerzők: Osán János, Breitner Dániel, Szabó Csaba): Amfibol szemcsék Fe3+/ΣFe arányának in situ meghatározása μ-XANES technikával / In situ Fe3+/ΣFe measurement in amphibole grains using μ-XANES Legjobb Poszter Díj 2. helyezés
Obbágy Gabriella (társszerzők: Józsa Sándor, Dunkl István, Arató Róbert, Benkó Zsolt, Von Eynatten, Hilmar): A Pannon-medence üledékforrásainak nehézásvány és darakavics lenyomata / Fingerprinting of the major sediment sources of the Pannonian Basin system via heavy mineral analysis and fine gravel petrography Legjobb Poszter Díj 3.helyezés
2017
Díjazott neve Díj
Arató Róbert (társszerző: Audétat Andreas): A zsebmagmakamra: avagy a kísérleti geokémia szerepe a gránitok redox-állapotának megértésében Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Kis Annamária (társszerzők: Weiszburg Tamás, Dunkl István, Koller Friedrich, Váczi Tamás és Buda György): A mórágyi granitoidok genetikája cirkon vizsgálatok tükrében Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Spránitz Tamás (társszerzők: Józsa Sándor, Kovács Zoltán, Vánczi Benjamin és Török Kálmán): A Soproni-hegység turmalinban gazdag metamorf kőzeteinek petrográfiai elemzése és genetikai értelmezése Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés