Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés

Díjak

A 2020-2021-es Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlésen az Ifjúsági Díjazottak esetében az elődással és a poszterrel prezentáló fiatal kutatók együtt voltak értékelve a két alábbi kategóriában (tapasztalt, illetve első előadó)

2018
Díjazott neve Díj
Pálos Zsófia (társszerzők: Kovács István János, Biró Tamás, Aradi László Előd, Kesjár Dóra, Szabó Csaba): Kvarc olvadékzárványainak víztartalom-becslése az Egri Tufakőbánya pliniuszi szórt rétegéből / Estimation of water content in quartz-hosted melt inclusions, Bükkalja volcanic field Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Szabó Ábel (társszerzők: Osán János, Breitner Dániel, Szabó Csaba): Amfibol szemcsék Fe3+/ΣFe arányának in situ meghatározása μ-XANES technikával / In situ Fe3+/ΣFe measurement in amphibole grains using μ-XANES Legjobb Poszter Díj 2. helyezés
Obbágy Gabriella (társszerzők: Józsa Sándor, Dunkl István, Arató Róbert, Benkó Zsolt, Von Eynatten, Hilmar): A Pannon-medence üledékforrásainak nehézásvány és darakavics lenyomata / Fingerprinting of the major sediment sources of the Pannonian Basin system via heavy mineral analysis and fine gravel petrography Legjobb Poszter Díj 3.helyezés
2017
Díjazott neve Díj
Arató Róbert (társszerző: Audétat Andreas): A zsebmagmakamra: avagy a kísérleti geokémia szerepe a gránitok redox-állapotának megértésében Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Kis Annamária (társszerzők: Weiszburg Tamás, Dunkl István, Koller Friedrich, Váczi Tamás és Buda György): A mórágyi granitoidok genetikája cirkon vizsgálatok tükrében Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Spránitz Tamás (társszerzők: Józsa Sándor, Kovács Zoltán, Vánczi Benjamin és Török Kálmán): A Soproni-hegység turmalinban gazdag metamorf kőzeteinek petrográfiai elemzése és genetikai értelmezése Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Miklós Dóra (társszerző: Józsa Sándor): Törmelékes összletek komplex petrográfiai vizsgálata a Borjúsréti-völgy (Nyugat-Mecsek) miocén kavicsos rétegsorának példáján Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Obbágy Gabriella (társszerzők: Dunkl István, Józsa Sándor, Sily Lóránd és von Eynatten Hilmar): Az Erdélyi-medence paleogén fejlődése a nehézásványok tükrében Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Arató Róbert (társszerző: Audétat Andreas): A zsebmagmakamra: avagy a kísérleti geokémia szerepe a gránitok redox-állapotának megértésében Legközérthetőbb Előadás Díj
Németh Bianka (társszerzők: Lukács Réka, Kiss Balázs és Harangi Szabolcs): Előzetes szilikátolvadék-zárvány vizsgálatok a Csomád vulkánról Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Kovács Zoltán (társszerzők: Kövér Szilvia, Fodor László és Schuster Ralf): Új Sm/Nd koradat a Tóbérclápai-kőfejtő plagiogránit gránátjából Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Berecki László (társszerzők: Markos Gábor, Gartner Dénes, Friedl Zoltán, Musitz Balázs és Maros Gyula): Szerkezeti Modellezések a Pannon-medence szinrift részmedencéiben Legjobb Poszter Díj 2.helyezés
Pálos Zsófia (társszerzők: Kovács István János, Karátson Dávid, Biró Tamás, Sándorné Kovács Judit, Bertalan Éva, Besnyi Anikó, Falus György és Fancsik Tamás): Mit mondhat a Börzsöny magmáinak víztartalmáról a plagioklászok nyomnyi hidroxiltartalma? Legjobb Poszter Díj 2. helyezés
2016
Díjazott neve Díj
Molnár Kata (társszerzők: Dunkl István, Harangi Szabolcs, Lukács Réka): A cirkon (U-Th)/He geokronológia alapja és alkalmazása fiatal vulkánkitörések meghatározására Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Skultéti Ágnes (társszerzők: M. Tóth Tivadar, Kovács István János, Király Edit): A Mecsekalja-őv metamorf és deformációtörténeti rekonstrukciója a SZTL-1 fúrás furadékanyaga alapján Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Mészáros Előd (társszerzők: Raucsik Béla, Benkó Zsolt, Varga Andrea, Schubert Félix): A Horváthertelendi-egység agyagpala képződményének mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrás rétegsorában Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Kereskényi Erika (társszerzők: Szakmány György, Fehér Béla, Kasztovszky Zsolt, Kristály Ferenc, Rózsa Péter): A Herman Ottó Múzeum neolit kékpala nyersanyagú csiszolt kőeszközeinek előzetes archeometriai vizsgálati eredményei MFT különdíj a legszebb előadásért
Mészáros Katalin (társszerzők: Lukács Réka, Harangi Szabolcs, Hora John, Kronz Andreas): Csomádi dácit minták Fe-Ti oxidjainak vizsgálata: következtetések a kitörés előtti hőmérsékletre
Legjobb Poszter Díj 1. helyezés
Papp Nikoletta (társszerzők: Varga Andrea, Mészáros Előd, Raucsik Béla): Petrográfiai módszerek alkalmazása márványok vizsgálata során: megfigyelések a dorozsmai márványon Legjobb Poszter Díj 2. helyezés
Décsei Kitti (társszerzők: Mészáros Előd, Fiser-Nagy Ágnes, Schubert Félix): Az Üllés-forráskút térség metapegmatoid képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata az Üllés–15 fúrásban Legjobb Poszter Díj 3. helyezés
Tóth Ágoston (társszerzők: Benkó Zsolt, Baloghné Kiss Gabriella, Kovács Ivett, Németh Tibor): A meleg-hegyi breccsa (Velencei hegység) vizsgálata petrográfiai és statisztikai módszerekkel Legjobb Poszter Díj 3. helyezés
2015
Díjazott neve Díj
Biró Tamás (társszerzők: Kovács István János, Király Edit, Falus György, Karátson Dávid, Bendő Zsolt, Fancsik Tamás, Sándorné K. Judit): „Víz” a riolitos piroklasztitok kvarcaiban Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Sendula Eszter (társszerzők: Kónya Péter, Király Csilla, Szamosfalvi Ágnes, Kovács István János, Szabó Csaba, Falus György): Petrográfiai vizsgálatok jelentősége a geokémiai modellezés során Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Taracsák Zoltán (társszerzők: Harangi Szabolcs, Molnár Gábor): Olvadási oszlop modellezéssel történő litoszféravastagság-becslés intrakontinentális bazaltvulkáni területeken Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Kátai Orsolya Renáta (társszerzők: Tóth Attila, Káldos Réka, Szabó Csaba): Petrográfiai és fluidumzárvány vizsgálatok a parajdi kősóban (Erdély, Románia) Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Biró Tamás (társszerzők: Kovács István János, Király Edit, Falus György, Karátson Dávid, Bendő Zsolt, Fancsik Tamás, Sándorné K. Judit): „Víz” a riolitos piroklasztitok kvarcaiban MFT különdíj
Walter Heléna: Vas-alkáli halogén metaszomatózis nyomai az NWA-2086 CV3-as kondrit Ca-Al-gazdag zárványaiban Legjobb Poszter Díj 2.helyezés
Kürthy Dóra (társszerzők: Szakmány György, Józsa Sándor, Szabó Géza): A regölyi kora vaskori sírhalom patics- és kerámia leletanyagának összehasonlító vizsgálati eredményei Legjobb Poszter Díj 3.helyezés
2014
Díjazott neve Díj
Molnár Kata (társszerzők: Harangi Szabolcs, H. Lukács Réka, Dunkl István, Kiss Balázs, Molnár Mihály, Novothny Ágnes, Axel K. Schmitt): A Csomád legutolsó kitörésének kora cirkon (U-Th)/He, valamint radiokarbon és optikai lumineszcens kormeghatározás alapján. Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Skultéti Ágnes (társszerzők: M. Tóth Tivadar, Fintor Krisztián, Schubert Félix): A Mecsekalja-zóna deformációtörténeti és szerkezeti rekonstrukciója egyedülálló kvarcszemcsék alapján. Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés