Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés

Díjak

A 2020-2021-es Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlésen az Ifjúsági Díjazottak esetében az elődással és a poszterrel prezentáló fiatal kutatók együtt voltak értékelve a két alábbi kategóriában (tapasztalt, illetve első előadó)

2016
Díjazott neve Díj
Molnár Kata (társszerzők: Dunkl István, Harangi Szabolcs, Lukács Réka): A cirkon (U-Th)/He geokronológia alapja és alkalmazása fiatal vulkánkitörések meghatározására Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Skultéti Ágnes (társszerzők: M. Tóth Tivadar, Kovács István János, Király Edit): A Mecsekalja-őv metamorf és deformációtörténeti rekonstrukciója a SZTL-1 fúrás furadékanyaga alapján Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Mészáros Előd (társszerzők: Raucsik Béla, Benkó Zsolt, Varga Andrea, Schubert Félix): A Horváthertelendi-egység agyagpala képződményének mikrotektonikai és termobarometriai vizsgálata a Horváthertelend-1 fúrás rétegsorában Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Kereskényi Erika (társszerzők: Szakmány György, Fehér Béla, Kasztovszky Zsolt, Kristály Ferenc, Rózsa Péter): A Herman Ottó Múzeum neolit kékpala nyersanyagú csiszolt kőeszközeinek előzetes archeometriai vizsgálati eredményei MFT különdíj a legszebb előadásért
Mészáros Katalin (társszerzők: Lukács Réka, Harangi Szabolcs, Hora John, Kronz Andreas): Csomádi dácit minták Fe-Ti oxidjainak vizsgálata: következtetések a kitörés előtti hőmérsékletre
Legjobb Poszter Díj 1. helyezés
Papp Nikoletta (társszerzők: Varga Andrea, Mészáros Előd, Raucsik Béla): Petrográfiai módszerek alkalmazása márványok vizsgálata során: megfigyelések a dorozsmai márványon Legjobb Poszter Díj 2. helyezés
Décsei Kitti (társszerzők: Mészáros Előd, Fiser-Nagy Ágnes, Schubert Félix): Az Üllés-forráskút térség metapegmatoid képződményeinek ásvány-kőzettani és mikrotektonikai vizsgálata az Üllés–15 fúrásban Legjobb Poszter Díj 3. helyezés
Tóth Ágoston (társszerzők: Benkó Zsolt, Baloghné Kiss Gabriella, Kovács Ivett, Németh Tibor): A meleg-hegyi breccsa (Velencei hegység) vizsgálata petrográfiai és statisztikai módszerekkel Legjobb Poszter Díj 3. helyezés
2015
Díjazott neve Díj
Biró Tamás (társszerzők: Kovács István János, Király Edit, Falus György, Karátson Dávid, Bendő Zsolt, Fancsik Tamás, Sándorné K. Judit): „Víz” a riolitos piroklasztitok kvarcaiban Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Sendula Eszter (társszerzők: Kónya Péter, Király Csilla, Szamosfalvi Ágnes, Kovács István János, Szabó Csaba, Falus György): Petrográfiai vizsgálatok jelentősége a geokémiai modellezés során Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Taracsák Zoltán (társszerzők: Harangi Szabolcs, Molnár Gábor): Olvadási oszlop modellezéssel történő litoszféravastagság-becslés intrakontinentális bazaltvulkáni területeken Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Biró Tamás (társszerzők: Kovács István János, Király Edit, Falus György, Karátson Dávid, Bendő Zsolt, Fancsik Tamás, Sándorné K. Judit): „Víz” a riolitos piroklasztitok kvarcaiban MFT különdíj
Kátai Orsolya Renáta (társszerzők: Tóth Attila, Káldos Réka, Szabó Csaba): Petrográfiai és fluidumzárvány vizsgálatok a parajdi kősóban (Erdély, Románia) Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Walter Heléna: Vas-alkáli halogén metaszomatózis nyomai az NWA-2086 CV3-as kondrit Ca-Al-gazdag zárványaiban Legjobb Poszter Díj 2.helyezés
Kürthy Dóra (társszerzők: Szakmány György, Józsa Sándor, Szabó Géza): A regölyi kora vaskori sírhalom patics- és kerámia leletanyagának összehasonlító vizsgálati eredményei Legjobb Poszter Díj 3.helyezés
2014
Díjazott neve Díj
Molnár Kata (társszerzők: Harangi Szabolcs, H. Lukács Réka, Dunkl István, Kiss Balázs, Molnár Mihály, Novothny Ágnes, Axel K. Schmitt): A Csomád legutolsó kitörésének kora cirkon (U-Th)/He, valamint radiokarbon és optikai lumineszcens kormeghatározás alapján. Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Skultéti Ágnes (társszerzők: M. Tóth Tivadar, Fintor Krisztián, Schubert Félix): A Mecsekalja-zóna deformációtörténeti és szerkezeti rekonstrukciója egyedülálló kvarcszemcsék alapján. Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Szemerédi Máté (társszerzők: Varga Andrea, Lukács Réka): A Gyűrűfűi Riolit Formáció kőzettani jellemzése a Gyűrűfű és Dinnyeberki közötti felszíni feltárások alapján. Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Soós Ildikó (társszerzők: Harangi Szabolcs, Lukács Réka, Németh Károly): Tefra rétegek jellemzése a Pulai alginit rétegsorban. Legjobb Fiatal Előadói Díj 4. helyezés
Apró Mihály (társszerzők: Schubert Félix, Varga Andrea): A kompakciós és deformációs szalagok jelentősége homokkövekben a pannóniai szolnoki homokkő formáció példáján. Legjobb Fiatal Előadói Díj 5. helyezés
Obbágy Gabriella, Józsa Sándor, Szakmány György, Bezeczky Tamás: Isztriai amphorák és feltételezett nyersanyagaik nehézásványainak összehasonlítása. (poszter) Legjobb Fiatal Előadói Díj 6. helyezés
Walter Heléna, Fintor Krisztián, Nagy Szabolcs, Pál-Molnár Elemér: AZ NWA-2086 CV3 kondrit nagy méretű fehérzárványának fázisanalitikai és szöveti vizsgálata. (poszter) Legjobb Fiatal Előadói Díj 6. helyezés
Obbágy Gabriella, Józsa Sándor, Szakmány György, Bezeczky Tamás: Isztriai amphorák és feltételezett nyersanyagaik nehézásványainak összehasonlítása. (poszter) Közönségdíj
Mészáros Előd, Varga Andrea, Schubert Félix, Máthé Zoltán: A Horváthertelend-1 fúrás paleozoos rétegsorának jelentősége a Nyugat-Mecsek földtani felépítésének pontosításában. (poszter) Közönségdíj