Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés

Díjak

A 2020-2021-es Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlésen az Ifjúsági Díjazottak esetében az elődással és a poszterrel prezentáló fiatal kutatók együtt voltak értékelve a két alábbi kategóriában (tapasztalt, illetve első előadó)

2023
Díjazott neve Díj
Lange Thomas Pieter (társszerzők: Pálos Zsófia, Berkesi Márta, Pekker Péter, Szabó Ábel, Szabó Csaba, Kovács István János): Nano-szilikát olvadékzárvány jelentősége a Persány-hegység
(Erdély) alatti földköpenyben
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj (az Envirotools Kft. díjazottja)
Lázár Anett (társszerzők: Karlik Máté, Demény Attila, Németh Péter): Ikait (kalcium-karbonát-hexahidrát) - ACC (amorf kalciumkarbonát) - kalcit átalakulás folyamata és jelentősége a paleoklíma kutatásban KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj (a GeoLitera Kiadó díjazottja)
Sahroz Khan (társzerzők: Liptai Nóra, Kovács István János , Yana Fedorchuk, M. Tóth Tivadar) :Water content of peridotite xenoliths from Kaapvaal craton kimberlites: implications on barren nature of kimberlites KGVGy Legjobb Poszter Díj (az ATOMKI díjazottja)
Polyák Péter Ábel (társszerző: M. Tóth Tivadar): A pusztaföldvári kristályos hát kőzettani reambulációja és korrelációs lehetőségei. KGVGy Legjobb Poszter Díj (az Envirotools Kft. díjazottja)
Gál Péter (társszerzők: Lukács Réka, Albert Gáspár, Pál Márton, Pecsmány Péter, Fodor László, Harangi Szabolcs): A Tari Dácit Lapillitufa Formáció legfontosabb szelvényeinek korrelálása Tar és Demjén között KGVGy Legjobb Poszter Díj (a GeoLitera Kiadó díjazottja)
Horváth Laura (társszerzők: Vágó Sándor, Weiszburg Tamás, Prakfalvi Péter, Benkó Zsolt, Biró Máté):
Gyulladásos metamorf kőzetek vizsgálata a Salgótarjáni-medence Rónabányán kibukkanó miocén rétegsorában
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj (az ATOMKI díjazottja)
2022
Díjazott neve Díj
Cserép Barbara ( társszerzők: Szemerédi Máté, Lukács Réka, Erdmann Saskia, Bachmann Olivier , Dunkl István, Seghedi Ioan, Mészáros Katalin, Kovács Zoltán, Virág Attila, Ntaflos Theodoros, Harangi Szabolcs): Magmás környezetek a Csomád 56‒32 ezer éves horzsakövei alapján KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Mororó Emanuel (társszerzők: Berkesi Márta és Guzmics Tibor): Rare earth elements in fluids from carbonatite systems KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Rezes Dániel (társszerzők: Józsa Sándor, Szabó Máté, Gméling Katalin, Kasztovszky Zsolt, Aradi László Előd, Fehér Kristóf,
Kovács Zoltán, Kereszturi Ákos): A Northwest Africa 13637 holdi regolit breccsa meteorit kőzettani-geokémiai jellemzői és lehetséges forrásterülete
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Balassa Csilla (társszerzők: Németh Norbert, Kristály Ferenc): Filloszilikátok szerepe a bükki ritkaelemdúsulással érintett kőzettestekben KGVGy Legjobb Poszter Díj- 1. helyezés (megosztott)
Kiss Gabriella Ilona (társszerzők: Somlyay Anna, Pálfy József és Palcsu László): Method development for precise determination of δ238
U in limestone
KGVGy Legjobb Poszter Díj- 1. helyezés (megosztott)
Fodor Péter (társszerzők: Kristály Ferenc, Földessy János): A Sr-helyettesítés kristályszerkezeti hatásának észlelése baritban KGVGy Legjobb Poszter Díj - 2. helyezés
Luqman Hasan Muhammad (társszerző: M. Tóth Tivadar): Using well logs and discriminant function analysis to reconstruct internal structure of basement metamorphic rocks (Mezősas field, Pannonian Basin) KGVGy Legjobb Poszter Díj - 3. helyezés
2021
Díjazott neve Díj
Halász Noémi (társszerzők: M. Tóth Tivadar, Berkesi Márta, Guzmics Tibor)
A titanit jelentősége az Oldoinyo Lengai alatti litoszféra fejlődésének rekonstrukciójában
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Pánczél Emese (társszerzők: Maurizio Petrelli, Lukács Réka, Harangi Szabolcs):
Hosszan szunnyadó vulkánok reaktiválódásának lehetséges okai – A 157 ezer éves Kis-Haram lávadóm,
Csomád
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 1. helyezés (megosztott)
Ali Shebl (társszerző: Csámer Árpád):
Lithological and hydrothermal alteration mapping utilizing Sentinel–2 and PRISM data: A case study around Um
Had area, Egypt
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-első előadó kategória 3. helyezés
Gál Péter (társszerzők: Pecsmány Péter, Petrik Attila, Lukács Réka, Fodor László, Kövér Szilvia, Harangi Szabolcs)
A Sirok környéki miocén rétegsor földtani és geomorfológiai reambulálása
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-tapasztalt előadó kategória 1. helyezés
Fehér Kristóf (társszerzők: Józsa Sándor, Sági Tamás, Kovács Zoltán): A Somlyó és Szamár-hegy szubvulkáni kőzeteinek vizsgálata KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-tapasztalt előadó kategória 2. helyezés
Cseresznyés Dóra (társszerzők: Király Csilla, Szabó-Krausz Zsuzsanna, Szamosfalvi Ágnes, Szabó Csaba, Falus
György, Czuppon György): CO2 hatására történő ásványos átalakulások a pannóniai homokkövekben
KGVGy Legjobb Fiatal Előadói Díj-tapasztalt előadó kategória 3. helyezés
2019
Díjazott neve Díj
Spránitz Tamás (társszerők: Berkesi Márta, Józsa Sándor, Szabó Csaba): SZUBDUKCIÓS EREDETŰ MULTIFÁZISOS FLUIDUMZÁRVÁNYOK A CABO ORTEGAL KOMPLEXUM METAMORF KŐZETEIBEN Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Németh Bianca (társszerzők: Török Kálmán, Bali Enikő, Zajacz Zoltán, Szabó Csaba): FLUIDUM-KŐZET KÖLCSÖNHATÁS GEOKÉMIAI VIZSGÁLATA ALSÓKÉREG GRÁNÁT-GRANULIT XENOLITOKBÓL (BBFVT) Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Szemerédi Máté (társszerzők: Varga Andrea, Szepesi János, Pál-Molnár Elemér, Lukács Réka): LÁVA VAGY IGNIMBRIT? ÁTALAKULT ÉS FELÜLÍRT SZÖVETEK PERMI SAVANYÚ VULKÁNI KŐZETEKBŐL (DK-MAGYARORSZÁG, TISZAI-FŐEGYSÉG, BÉKÉS–CODRU SZERKEZETI ÖV) Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Hencz Mátyás (társszerzők: Biró Tamás, Kovács István János, Pálos Zsófia, Kesjár Dóra, Karátson Dávid): KVARC FENOKRISTÁLYOK VÍZTARTALMA A BÜKKALJA HULLOTT PIROKLASZT-ÜLEDÉKEIBEN – ELSŐ LÉPÉS EGY ÚJ KORRELÁCIÓS ESZKÖZ FELÉ? Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés
Lovász Anikó (társszerzők: B. Kiss Gabriella, Kovács Zoltán): A MIRDITA-ZÓNA TELÉRES RÉZÉRCEIT BEFOGADÓ GABBROID KŐZETEK ÉS ÁTALAKULÁSAIK KŐZETTANI JELLEMZÉSE Legjobb Poszter Díj 1.helyezés
Balassa Csilla (társszerzők: Kristály Ferenc, Móricz Ferenc, Németh Norbert): RITKAELEM-DÚSULÁST HORDOZÓ ÁSVÁNYTÁRSULÁS A BÜKK HEGYSÉGBŐL: ÜLEDÉKES KŐZETEKBELI ELŐFORDULÁSOK Különdíj (Poszter)
Szalay Roland (társszerzők: Kis Boglárka-Mercédesz, Palcsu László, Harangi Szabolcs): GÁZÖMLÉSEK TÉRKÉPEZÉSE ÉS IN-SITU VIZSGÁLATA A KELETI-KÁRPÁTOKBAN Különdíj (Poszter)
2018
Díjazott neve Díj
Taracsák Zoltán (társszerzők: Hartley, Margaret, Burgess, Ray, Edmonds, Marie, Longpré, Marc-Antoine): Illó gazdag bazanitok képződése és fejlődése El Hierron (Kanári-szigetek) / The origin and evolution of volatile-rich basanites from El Hierro (Canary Islands) Legjobb Fiatal Előadói Díj 1. helyezés
Patkó Levente (társszerzők: Liptai Nóra, Kovács István János, Aradi László Előd, Mihály Judith, Wesztergom Viktor, Szabó Csaba): A litoszferikus köpeny ‘víztartalma’ a Nógrád-Gömöri felsőköpeny xenolitok alapján / ‘Structural hydroxile’ content variations in the lithospheric mantle: Upper mantle xenoliths from the Nógrád-Gömör Volcanic Field (North Pannonian Basin) Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Abbaszade, Gorkhmaz (társszerzők: Zacháry Dóra, Völgyesi Péter, Bognár Imre Áron, Balczó Klára, Szabó Csaba): Lead distribution and lead isotopic signatures in the former industrial city, Salgótarján, Hungary Legjobb Fiatal Előadói Díj 2. helyezés
Lange Thomas Pieter (társszerzők: Sági Tamás, Kovács István János, Theorodos Ntaflos, Király Edit, Szabó Csaba, Józsa Sándor): Harrisit-típusú xenolitok Csomatelkéről, Nógrád-Gömöri Vulkáni Terület / Harrisite-like xenolith from Camovce, Nógrád-Gömör Volcanic Field Legjobb Fiatal Előadói Díj 3. helyezés