Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés

Rólunk

Az MTA Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottságának (GÁK TB) szakmai életében az Albizottságok hagyományosan meghatározó szerepet játszanak. A sokrétű tudományos eredmények az Albizottságok által szervezett tudományos előadóüléseken kerülnek bemutatásra, megvitatásra. Az Albizottságok vezetői tagjai a GÁK TB-nek, vagy mint választott, vagy mint kooptált tagok és ezzel részt vesznek a TB egyéb feladataiban is. Eddig a következő Albizottságok működtek a GÁK TB-hez tartozóan: Archeometriai Albizottság, Geonómiai és Planetológiai Albizottság, Környezet-geokémiai Albizottság, Nanoásványtani Albizottság, Szerves Geokémiai Albizottság és e mellett van egy munkabizottság is: Felsőoktatási Munkabizottság. Mindegyik albizottság és a munkabizottság is aktív szakmai életet folytat.

Egy szakmai beszélgetés során 2017-ben Lukács Réka vetette fel, hogy érdemes lenne egy Kőzettani Albizottságot is szervezni, hiszen már most is zajlanak olyan sikeres éves rendezvények (pl. Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Litoszféra-kutatás legfrissebb hazai eredményei előadóülés), amihez a GÁK TB is szakmai támogatást nyújt, továbbá ezzel kifejeződne a hazai kőzettani kutatások fontossága is. A Kőzettani Albizottság ötletét több TB tag is támogatta és a GÁK TB legutóbbi újjáalakuló ülésén Harangi Szabolcs, a GÁK újjáválasztott elnöke, kezdeményezte létrehozását. Ezt a GÁK TB tagjai egyhangúan támogatták. Az Albizottságok működését, beleértve az új Kőzettani Albizottságot is a 2017. 11. 21-én zajlott akadémiai szakterületi Osztályülés (X. Osztály) is elfogadta. A GÁK TB ülésén Harangi Szabolcs Kovács Istvánt kérte fel, hogy Lukács Rékával együtt készítsék elő az Albizottság alakuló ülését, amire a 2017-es évi "Litoszféra-kutatás legfrissebb hazai eredményei" rendezvényt találták legalkalmasabbnak.

A Kőzettani Albizottság feladata, hogy a Szabó József és Mauritz Béla által kialakított, majd Pantó György, Kubovics Imre, Székyné Fux Vilma szakmai és tanszék- és intézetvezetői munkásságával továbbadott erős magmás kőzettani, illetve az Árkai Péter által felállított metamorf kőzettani kutatási alapra építve, kiegészítve az újonnan erősödő üledékes kőzettani iránnyal képviselje és teret adjon az új kőzettani kutatási eredmények közkinccsé tételének (kiemelten szakmai támogatást nyújtva a két korábban jelzett éves rendezvénynek), elősegítse ezeknek az eredményeknek a megvitatását, elősegítse a fiatal nemzedék kőzettani kutatási utánpótlását, ápolja a hazai szaknyelvet és kapcsolatot találjon a rokon és társ tudományterületekkel, valós integrált tudományos légkört kialakítva. Ezt szolgálva szakmai hátteret ad éves előadóüléseknek, konferenciáknak, lehetőséget keres külföldi meghívott előadók fogadására.

Az Albizottság működéséhez kapcsolódóan évente két fő program kerül megrendezésre az eddigi hagyományokat követve: Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés, Litoszféra-kutatás legfrissebb hazai eredményei előadóülés.

A Kőzettani Albizottság programjait egy minden érdeklődő számára nyitott levelezési listán és jelen honlapon keresztül szeretnék a vezetők terjeszteni.

A levelezési listára a következő email címeken keresztül lehet feliratkozni: marta.berkesi [at] gmail.com (marta[dot]berkesi[at]gmail[dot]com), %20aradi.laszloelod [at] gmail.com (aradi[dot]laszloelod[at]gmail[dot]com) (Berkesi Márta vagy Aradi László Előd adminisztrátorok meghívásával)

A levelezőlistásra minden regisztrált tag tud üzenetet küldeni arról az email címről, amellyel regisztrált.

A levelezési lista email címe: mta-geokmiai-svnytani-s-kzettani-bizottsg-kzettani-albizottsg [at] googlegroups.com (mta-geokmiai-svnytani-s-kzettani-bizottsg-kzettani-albizottsg[at]googlegroups[dot]com)

Az Albizottság tisztségviselői:

2017-2021:

Elnök:   dr. Kovács István János

Titkár:   dr. H. Lukács Réka

2021-2024:

Elnök:   dr. Berkesi Márta

Titkár:   dr. Aradi László